Graduate School of Science & Faculty of Science,  Kobe University

Staff

Biology (The Academic Year 2023)

Faculty
Biomolecular Organization AONUMA, Hitoshi
FUKAKI, Hidehiro
ISHIZAKI, Kimitsune
MIYAMOTO, Masaaki
Professor
KONDOU, Yuki
MORITA, Mitsuhiro
SAKURA, Midori
TSUKAMOTO, Hisao
Associate Professor
KASHIWAZAKI, Jun Assistant Professor
Biosignal Transduction INOUE, Kunio
KAMADA, Shinji
SAKAMOTO, Hiroshi
SUGASAWA, Kaoru
Professor
KAGEYAMA, Yuji
YOKOI, Masayuki
Associate Professor
IWASAKI, Tetsushi
KUSAKABE, Masayuki
MATSUHANA, Saori
SAKAI, Wataru
Assistant Professor
Biodiversity KAWAI, Hiroshi
OKUDA, Noboru
SUETSUGU, Kenji
UWAI, Shinya
Professor
SAKAYAMA, Hidetoshi
TSUJI, Kaoru
Associate Professor
ONUMA, Ryo Associate Professor
HOSHINO, Masakazu
SUZUKI, Masahiro
Assistant Professor
Research Staff
Biomolecular Organization MAMIYA, Akihito
SAKAI, Yuuki
JSPS Fellow
GOTO, Chieko
OKADA, Ryuichi
Postdoctoral Researcher
HIRATA, Chiho
Hiver Sylvain Jean Victor
MARUYAMA, Arisa
OHYA, Yukiko
OKADA, Eri
UNTEN, Junko
WAKASUGI, Risa
Technical staff
Biosignal Transduction HIGUCHI, Shinnosuke Postdoctoral Researcher
ASAI, Yuri Technical staff
FUJIWARA, Miyako Secretary
Biodiversity
IKEGAYA, Hisato Postdoctoral Researcher
Hiver Sylvain Jean Victor
ISHIDA, Michiko
SHIZUKA, Takako
Technical staff
Visiting Academic Staff for Cooperative Division (graduate course only)
Developmental Biology HAYASHI, Shigeo
KURATANI, Shigeru
MORIMOTO, Mitsuru
Professor RIKEN
KIMURA, Wataru Associate Professor
Bioregulatory Science KAWAMURA, Shinichi
YAMATO, Seiji
IWAHASHI, Fukumatsu
Professor SUMITOMO CHEMICAL Co., Ltd.