Graduate School of Science & Faculty of Science,  Kobe University

Staff

Biology (The Academic Year 2017)

Faculty
Biomolecular Organization FUKAKI, Hidehiro
MAEKAWA, Shohei
MIMURA, Tetsuro
OZAKI, Mamiko
Professor
ISHIZAKI, Kimitsune
MIYAMOTO, Masaaki
MORITA, Mitsuhiro
SAKURA, Midori
SUZAKI, Toshinobu
Associate Professor
OHNISHI, Miwa
KASHIWAZAKI, Jun
Assistant Professor
Biosignal Transduction INOUE, Kunio
KAMADA, Shinji
SAKAMOTO, Hiroshi
SUGASAWA, Kaoru
Professor
KAGEYAMA, Yuji
YOKOI, Masayuki
Associate Professor
IWASAKI, Tetsushi
KITAKAWA, Modoka
SAKAI, Wataru
MATSUHANA, Saori
Assistant Professor
Biodiversity KADONO, Yasuro
KAWAI, Hiroshi
Professor
MURAKAMI, Akio
SAKAYAMA, Hidetoshi
SATO, Takuya
Associate Professor
SUETSUGU, Kenji Associate Professor
HANYUDA, Takeaki
SUZUKI, Masahiro
Assistant Professor
Research Staff
Biomolecular Organization YAGYU, Satoshi Researcher
KURITA, Yuko JSPS Fellow
UEBI, Tatsuya
KANNO, Satomi
KOBAYASHI, Mayumi
SUGAHARA, Michio
MAEDA, Toru
Postdoctoral Researcher
OKAMOTO, Yoshie
TSUTSUI, Kazumi
HIRATA, Chiho
Technical staff
TORIYAMA, Sanae Secretary
Biosignal Transduction KOBAYASHI, Manami
FURUKAWA, Mari
Postdoctoral Researcher
ASAI, Yuri Technical staff
FUJIWARA Miyako Secretary
Biodiversity ITAKURA, Hikaru JSPS Fellow
IIDA, Satoko
KAWANAKA, Yoko
Postdoctoral Researcher
Visiting Academic Staff for Cooperative Division (graduate course only)
Developmental Biology HAYASHI, Shigeo
KURATANI, Shigeru
Professor RIKEN
MORIMOTO, Mitsuru Associate Professor
Bioregulatory Science KAWAMURA, Shinichi
YAMATO, Seiji
Professor SUMITOMO CHEMICAL Co., Ltd.