Graduate School of Science & Faculty of Science,  Kobe University

Staff

Biology (The Academic Year 2019)

Faculty
Biomolecular Organization FUKAKI, Hidehiro
MIMURA, Tetsuro
MIYAMOTO, Masaaki
OZAKI, Mamiko
Professor
ISHIZAKI, Kimitsune
MORITA, Mitsuhiro
SAKURA, Midori
SUZAKI, Toshinobu
Associate Professor
KASHIWAZAKI, Jun
Assistant Professor
Biosignal Transduction INOUE, Kunio
KAMADA, Shinji
SAKAMOTO, Hiroshi
SUGASAWA, Kaoru
Professor
KAGEYAMA, Yuji
YOKOI, Masayuki
Associate Professor
IWASAKI, Tetsushi
MATSUHANA, Saori
SAKAI, Wataru
Assistant Professor
Biodiversity KAWAI, Hiroshi
UWAI, Shinya
Professor
MURAKAMI, Akio
SAKAYAMA, Hidetoshi
SATO, Takuya
Associate Professor
SUETSUGU, Kenji Associate Professor
HANYUDA, Takeaki
SUZUKI, Masahiro
Assistant Professor
Research Staff
Biomolecular Organization YAGYU, Satoshi Researcher
AMANO, Momoe
FUJIKI, Yuki
HIGUCHI, Shinnosuke
HIGUCHI, Rina
KATO, Daiki
KITAKAWA, Modoka
OKADA, Ryuichi
SUGAHARA, Michio
TAKEICHI, Yusuke
UEBI, Tatsuya
Postdoctoral Researcher
HIRATA, Chiho
MORITA, Kaoru
SENOO, Akina
Technical staff
Biosignal Transduction MIWA, Takashi Postdoctoral Researcher
ASAI, Yuri Technical staff
FUJIWARA Miyako Secretary
Biodiversity KAWANAKA, Yoko
NITTA, Masato
TAKAHASHI, Kae
JSPS Fellow
IIDA, Satoko
ITAKURA, Hikaru
Postdoctoral Researcher
ISHIDA, Michiko
SHIZUKA, Takako
Technical staff
Visiting Academic Staff for Cooperative Division (graduate course only)
Developmental Biology HAYASHI, Shigeo
KURATANI, Shigeru
Professor RIKEN
KURAKU, Shigehiro
MORIMOTO, Mitsuru
Associate Professor
Bioregulatory Science KAWAMURA, Shinichi
YAMATO, Seiji
Professor SUMITOMO CHEMICAL Co., Ltd.